Richtlijnen fiscale visitatie

BIJ DE START VAN DE CONTROLE

Stap 1: vergezel de ambtenaren naar een aparte ruimte, afgescheiden van de werkvloer.

Stap 2: bel de verantwoordelijke van dienst op en verwittig een advocaat/deurwaarder.

Stap 3: vraag aan elke ambtenaar afzonderlijk om zijn/haar aanstellingsbewijs te tonen.

Stap 4: vraag naar het doel en het specifiek onderwerp van de controle (wettelijke basis, periode, …).

Eis dat het onderzoek wordt uitgesteld totdat uw advocaat aanwezig is. Uit rechtspraak van het Hof van Cassatie volgt dat u uw medewerking mag weigeren. U riskeert dan wel een boete en een verhoogde belastingverhoging, doch het intrekken van uw toelating heeft tot gevolg dat de ambtenaren het pand niet mogen betreden.

TIJDENS DE CONTROLE

Stap 5: bereidt u voor op de volgende vragen/situaties: 

 1. De ambtenaren vragen ongelimiteerde toegang tot de professionele ruimtes/servers/data storage rooms. 

Volg de ambtenaren overal waar zij naartoe gaan.

 1. De ambtenaren nemen foto’s.
 1. De ambtenaren vragen om de boekhouding in te kijken.
 1. De ambtenaren vragen om een kopie van de boekhouding, facturen of documenten.

Let wel dat adviezen van bedrijfsjuristen, advocaten, notarissen, bedrijfsrevisoren, artsen, enz. vertrouwelijk zijn. Die moeten niet worden overhandigd. 

 1. De ambtenaren willen pc’s, gsm’s, agenda’s en andere persoonlijke documenten in beslag nemen? 
 1. De ambtenaren willen toegang tot de IT-infrastructuur en elektronische data.
 1. De ambtenaren vragen om een kopie te maken van de elektronische data.  
 1. De ambtenaren vragen om onderdelen van e-mailaccounts te kopiëren. 
 1. De ambtenaren stellen mondeling vragen.
 1. De ambtenaren vragen om bepaalde (computer)berekeningen te maken die noodzakelijk zijn om het belastbaar inkomen te bepalen.
 1. U vermoedt dat de ambtenaren onwettelijk handelen.

BIJ HET EINDE VAN DE CONTROLE

Stap 6: maak een inventaris van alle informatie die u hebt overgemaakt aan de ambtenaren. Vraag een ontvangstbewijs voor de overgemaakte documenten.

Stap 7: vraag om al uw opmerkingen te noteren in een proces-verbaal maar u ondertekent het proces-verbaal NOOIT! 

Formuleer altijd een schriftelijk voorbehoud op ieder document dat u zou moeten ondertekenen: 

‘XXX wenst al zijn/haar rechten voor te behouden. In het bijzonder behoudt de XXX het recht voor om de rechtsgeldigheid van deze visitatie te betwisten. Iedere mondelinge of schriftelijke verklaring, mededeling van informatie, documenten, elektronische gegevens, gebeurt steeds onder voorbehoud en zonder nadelige erkenning. Onder geen enkel beding kan enig akkoord of toestemming worden afgeleid met de handelingen of posities van de fiscale administratie in het kader van deze fiscale controle.’

NA DE CONTROLE 

Stap 8: stel een uitgebreide memo op van alle gestelde vragen, alle documenten die werden onderworpen aan de controle, alle betrokken personeelsleden, enz. 

Stap 9: hou een debriefing met alle betrokken personen.