Interview KanaalZ – 13 juli 2023 – BBI en KPI’s

Belastinginspecteurs leveren meer dan dubbel zoveel op als gepland: hoe komt dat?

De Bijzondere Belastinginspecteurs (BBI) in ons land leveren al enkele jaren meer dan dubbel zoveel op als gepland. Dat vernam Trends/Kanaal Z. Fiscaal advocaat Philippe Renier plaatst vraagtekens bij de werkwijze van de BBI.

De Bijzondere Belastinginspectie wordt ingeschakeld wanneer er vermoedens zijn van fraude of belastingontduiking.

De inspecteurs halen dus ruimschoots de doelstellingen zoals die geformuleerd worden in het operationeel plan voor de FOD Financiën. In dat plan staan een 40-tal “KPI’s” of indicatoren opgesomd, waarmee de fiscus meet of z’n belastingambtenaren goed werk leveren. Eén ervan is het “ingekohierde bedrag” per belastinginspecteur, zeg maar de extra aanslag inclusief boetes die een fraudeur aan z’n broek krijgt.

Een belastinginspecteur moet gemiddeld anderhalf miljoen euro extra belastingen per jaar invorderen. Maar vorig jaar vorderde de BBI zelfs 3,8 miljoen euro in per ambtenaar. De fiscus verwacht daarvan minstens een kwart miljoen effectief binnen te krijgen. In de praktijk slagen de inspecteurs erin om meer dan het dubbele op te halen, bijvoorbeeld door rechtszaken te winnen.

Philippe Renier plaatst vraagtekens bij de werkwijze van de BBI. Bekijk zijn commentaar in de video boven dit artikel of lees zijn column in Trends.